VLÁDA: Kabinet schválil Národný lesnícky program s názvom Lesy pre spoločnosť

Vláda SR schválila Národný lesnícky program pre obdobie rokov 2025 až 2030 s názvom Lesy pre spoločnosť.
BRATISLAVA 13. marca (SITA) – Tento program predstavil kabinet ako základný lesnícko-politický dokument a dôležitý nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, medzirezortnej spolupráce a plnenia medzinárodných záväzkov súvisiacich s lesmi a lesným hospodárstvom.

Schválený program je založený na vízii riadenia lesov a lesného hospodárstva. Jeho úlohou bude zabezpečiť zachovanie biodiverzity, trvalo udržateľný rozvoj a kvalitu života obyvateľstva. Taktiež definoval tri globálne ciele. Prvým je lesné hospodárstvo ako základ modernej bioekonomiky. Druhým sú diverzifikované lesy pripravené lepšie odolávať zmene klímy a zmierňovať jej dosahy a posledným je spoločnosť nekonfliktne využívajúca všetky funkcie lesov. Taktiež obsahuje aj 17 strategických a 31 špecifických cieľov. Tieto podklady pripravovali pracovné skupiny koordinované Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

Schválením programu preberie zodpovednosť za implementáciu, monitorovanie a podávanie správ k Národnému lesníckemu programu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Rezort bude tiež gestorom a nositeľom implementácie stratégie, ktoré má v rámci medzirezortných a prierezových úloh aj koordinačnú funkciu.

Tento strategický plán zároveň zaväzuje MPRV SR predložiť akčný plán, ktorý bude obsahovať opatrenia na zabezpečenie jeho cieľov. Ministerstvo uviedlo, že akčný plán bude podľa zákona predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.


Contributions de l'auteur SITA
Ce qui pourrait vous intéresser
 • Rezorty nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov

  Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva nepodpísali do 1. apríla 2024 delimitačné protokoly o spravovaní lesov a nehnuteľností, ktoré prešli v rámci zonácie Veľkej Fatry a Slovenského krasu spod štátnych lesov do správy národných parkov, hoci to vyžaduje zákon.
 • Medzi top zákazníkov Lesov SR prenikli nové priekupnícke firmy na úkor niektorých fabrík

  Drevári sa začiatkom roka báli o presuny štátneho dreva do rúk priekupníkov blízkych vláde, no napokon si mnohí objemy udržali. Zmluvy štátnych lesov sa však skrátili. Spracovatelia sa preto obávajú, že neskôr budú musieť o surovinu bojovať znova. Niektoré fabriky boli navyše vytlačené spomedzi top zákazníkov Lesov SR a nahradili ich nové mená, ktoré drevo vyvážajú aj do cudziny. Medzi manažérmi Lesov SR si našla miesto aj bývalá pravá ruka Borisa Kollára.
 • Drevári sa obávajú, že na biznise s drevom zasa začínajú zarábať ľudia blízki Smeru a SNS. Štátne lesy im blokujú dodávky

  Štátne Lesy SR meškajú s podpisom zmlúv na tohtoročné dodávky dreva pre domáci drevospracujúci priemysel. Drevári za tým vidia možné presuny dreva, ktoré doteraz dostávali oni, na priekupníkov s kontaktmi na terajšiu vládnu koalíciu. Takto sa to dialo aj za minulých vlád Smeru a SNS. Lesy SR meškanie odôvodňujú tým, že sa ich noví manažéri vybraní koalíciou musia viac zoznámiť so stavom podniku.
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.